Přidání datové obrazovky

 1. Vyberte možnost Symbol menu > Profily aktivity.
 2. Vyberte profil.
 3. Vyberte možnost Datové obrazovky > Přidat novou pol. > Datová obrazovka.
 4. Vyberte kategorii a vyberte jedno či více datových polí.
 5. Vyberte možnost Symbol šipky zpět.
 6. Vyberte možnost.
  • Chcete-li vybrat další datová pole, vyberte jinou kategorii.

  • Vyberte možnost Symbol zaškrtnutí.

 7. Potáhnutím prstem doleva a doprava můžete měnit rozložení.
 8. Vyberte možnost Symbol šipky doprava.
 9. Vyberte možnost.
  • Chcete-li změnit umístění datového pole, klepněte na ně a pak klepněte na pole, se kterým je chcete vyměnit.

  • Dvakrát klepněte na datové pole, které chcete změnit.

 10. Vyberte možnost Symbol zaškrtnutí.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6