Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express

Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin Connect™ a stáhnout aplikaci Garmin Express™.

  1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

    Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express jej odešle na vaše zařízení.

  2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  3. Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.
    POZNÁMKA: Pokud jste již nastavili v zařízení připojení Wi‑Fi®, může aplikace Garmin Connect automaticky stáhnout dostupné aktualizace softwaru do zařízení, pokud se připojí pomocí sítě Wi‑Fi.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6