Aktualizace produktů

Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Nainstalujte do smartphonu aplikaci Garmin Connect™.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin®:

  • Aktualizace softwaru

  • Aktualizace mapy

  • Odeslání dat do služby Garmin Connect

  • Registrace produktu

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6