Nastavení funkce Wi‑Fi

Vyberte možnost Symbol menu > Připojené funkce > Wi-Fi.

Wi-Fi

Aktivuje bezdrátovou technologii Wi‑Fi®.

POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Wi‑Fi se zobrazí pouze tehdy, je-li funkce Wi‑Fi zapnutá.
Automatické nahrávání

Umožňuje automatické nahrávání aktivit pomocí známé bezdrátové sítě.

Přidat síť

Připojí zařízení k bezdrátové síti.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6