Připojené funkce Wi‑Fi

Odeslání aktivit na váš účet Garmin Connect™

Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány na váš účet Garmin Connect.

Aktualizace softwaru

Vaše zařízení automaticky stáhne a nainstaluje nejnovější aktualizaci softwaru, až bude k dispozici připojení Wi‑Fi®.

Tréninky a tréninkové plány

Umožňuje procházet a vybírat tréninky a tréninkové plány na stránkách služby Garmin Connect. Při příštím připojení zařízení pomocí Wi‑Fi se soubory bezdrátově odešlou do vašeho zařízení.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6