Nastavení připojení Wi‑Fi

Před připojením k síti Wi‑Fi® musíte propojit své zařízení s aplikací Garmin Connect™ ve smartphonu nebo s aplikací Garmin Express™ v počítači.

  1. Vyberte možnost:
  2. Podle pokynů na obrazovce nastavte připojení k síti Wi‑Fi.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6