Používání tréninkových plánů Garmin Connect

Chcete-li stáhnout a používat tréninkový plán ze služby Garmin Connect™, musíte mít účet Garmin Connect (Služba Garmin Connect).‍

Tréninkový plán si můžete vyhledat ve službě Garmin Connect, kde si také můžete naplánovat tréninky a trasy.

  1. Připojte zařízení k počítači.
  2. Přejděte na web connect.garmin.com.
  3. Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
  4. Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.
  5. Vyberte možnost:
    • Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Express™ na počítači.

    • Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect ve smartphonu.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6