Nastavení chytrých upozornění na jídlo a pití

Chytrá upozornění vám podle aktuálních podmínek jízdy ve strategických intervalech připomenou, abyste se najedli a napili. Odhady pro chytrá upozornění se u každé jízdy řídí teplotou, převýšením, rychlostí, dobou jízdy a údaji o srdečním tepu a výkonu (jsou-li k dispozici).

  1. Vyberte možnost Symbol menu > Profily aktivity.
  2. Vyberte profil.
  3. Vyberte možnost Alarmy.
  4. Vyberte možnost Upozornění – jídlo nebo Upozornění – pití.
  5. Zapněte upozornění.
  6. Vyberte možnost Typ > Inteligentní.

Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v chytrém upozornění, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje).

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6