Aktualizace profilu aktivity

Upravit lze až deset profilů aktivity. Můžete přizpůsobit nastavení a datová pole pro konkrétní aktivitu nebo cestu.

 1. Vyberte možnost Symbol menu > Profily aktivity.
 2. Vyberte možnost:
  • Vyberte profil.

  • Výběrem možnosti Vytvořit novou položku přidejte nebo zkopírujte profil.

 3. V případě potřeby upravte název a barvu profilu.
 4. Vyberte možnost:
  • Výběrem možnosti Datové obrazovky upravíte stránky dat a datová pole (Přidání datové obrazovky).

  • Výběrem možnosti Výchozí typ jízdy můžete nastavit typ jízdy typický pro tento profil aktivity, například cesta do práce.
   TIP: Pokud není konkrétní jízda typická, můžete ji následně ručně upravit. Přesná data o typu jízdy pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
  • Výběrem možnosti Segmenty zapnete aktivní segmenty (Aktivace segmentů).

  • Výběrem možnosti ClimbPro aktivujete funkci ClimbPro (Použití funkce ClimbPro).

  • Výběrem možnosti Alarmy upravíte tréninková upozornění (Upozornění).

  • Výběrem možností Automatické funkce > Auto Lap nastavíte způsob aktivace okruhů (Označování okruhů podle pozice).

  • Výběrem možností Automatické funkce > Automatický spánekzařízení po pěti minutách nečinnosti automaticky přejde do režimu spánku (Používání automatického režimu spánku).

  • Výběrem možností Automatické funkce > Auto Pause nastavíte, kdy má být časovač aktivity automaticky pozastaven (Používání funkce Auto Pause).

  • Výběrem možností Automatické funkce > Automatické procházení upravíte zobrazení stránek s údaji o tréninku při spuštěném časovači aktivity (Použití funkce Automatické procházení).

  • Výběrem možnosti Režim spuštění časovače si můžete nastavit, jak zařízení zjistí začátek jízdy, aby mohlo automaticky spustit časovač aktivity (Automatické spuštění časovače).

  • Výběrem možnosti Výživa/hydratace aktivujete sledování spotřeby jídla a nápojů.

  • Výběrem možnosti MTB/CX > Zázn. obt./pl./skoků aktivujete záznam obtížnosti, plynulosti a skoků.

  • Výběrem možnosti Navigace > Mapa můžete přizpůsobit nastavení mapy (Nastavení mapy).

  • Výběrem možnosti Navigace > Trasování upravíte nastavení trasy (Nastavení trasování).

  • Výběrem možnosti Navigace > Hlasové navigační výzvy si při zobrazení mapy zobrazíte navigační zprávy nebo textové výzvy.

  • Výběrem možnosti Navigace > Upozornění na ostrou zatáčku si aktivujte varovné zprávy s upozorněním na obtížné zatáčky.

  • Výběrem možnosti Režim GPS můžete vypnout GPS (Indoorový trénink) nebo změnit nastavení družice (Změna nastavení satelitu).

  • Výběrem možnosti Citlivost na dotek můžete upravit citlivost dotykové obrazovky.

  Všechny změny se uloží do profilu aktivity.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6