Použití funkce ClimbPro

Funkce ClimbPro vám umožní lépe si rozložit síly pro nadcházející stoupání na trase. Před jízdou si můžete prohlédnout podrobnosti očekávaných stoupání, například místo, průměrný sklon nebo celkové převýšení. Jednotlivé kategorie stoupání (podle délky a sklonu) jsou odlišeny barevně.

  1. Aktivujte u profilu aktivity funkci ClimbPro (Aktualizace profilu aktivity).
  2. Prohlédněte si stoupání a podrobnosti trasy (Zobrazení podrobností trasy).
  3. Vydejte se na cestu podle uložené trasy (Trasy).

    Jakmile zahájíte stoupání, obrazovka ClimbPro se otevře automaticky.


    Data stoupání
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6