Zobrazení podrobností trasy

 1. Vyberte možnost Navigace > Trasy > Uložené trasy.
 2. Vyberte hřiště.
 3. Vyberte možnost:
  • Výběrem možnosti Shrnutí si zobrazíte podrobnosti trasy.

  • Výběrem možnosti Mapa zobrazíte trasu na mapě.

  • Výběrem možnosti Nadmořská výška zobrazíte graf nadmořské výšky trasy.

  • Výběrem možnosti Stoupání si zobrazíte podrobnosti a graf nadmořské výšky jednotlivých stoupání.

  • Vyberte možnost Okruhy, pokud chcete vybrat okruh a zobrazit další informace o jednotlivých okruzích.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6