Zobrazení trasy na mapě

U každé trasy uložené v zařízení můžete přizpůsobit, jak se zobrazuje na mapě. Můžete například nastavit, aby se trasa pro dojíždění na mapě vždy zobrazovala žlutě. Alternativní trasa se může zobrazovat zeleně. Díky tomu můžete trasy během jízdy vidět, i když konkrétní trasu nesledujete nebo po ní nenavigujete.

  1. Vyberte možnost Navigace > Trasy > Uložené trasy.
  2. Vyberte trasu.
  3. Vyberte možnost Nastavení.
  4. Výběrem možnosti Zobrazovat vždy se trasa zobrazí na mapě.
  5. Vyberte možnost Barva a zvolte barvu.
  6. Vyberte možnost Body trasy a můžete do mapy vložit body trasy.

Při další jízdě blízko trasy se trasa zobrazí na mapě.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6