Nastavení mapy

Vyberte možnost Symbol menu > Profily aktivity, zvolte profil a poté vyberte možnost Navigace > Mapa.

Téma mapy

Upraví vzhled mapy podle typu jízdy. (Témata mapy)

Mapa oblíbenosti

Zvýrazní nejoblíbenější silnice nebo stezky pro daný typ jízdy. Čím je silnice nebo stezka tmavší, tím je oblíbenější.

Orientace

Nastavuje způsob zobrazení mapy na stránce.

Aut. měřítko

Automaticky zvolí úroveň přiblížení mapy. Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.

Navigační text

Nastavuje, kdy se zobrazují podrobné navigační výzvy (vyžaduje navigační mapy).

Viditelnost mapy

Umožňuje změnit vzhled mapy.

Mapové informace

Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou v současné době načteny v zařízení.

Barva historické linie

Umožňuje změnit barvu prošlé trasy.

Kreslit vrstevnice

Zobrazí nebo skryje vrstevnice na mapě.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6