Trénink stažený ze služby Garmin Connect

Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect™, musíte mít založený účet služby Garmin Connect (Služba Garmin Connect).‍

  1. Vyberte možnost:
  2. Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
  3. Vyhledejte si trénink nebo si vytvořte a uložte nový.‍
  4. Vyberte možnost Symbol odeslání nebo Odeslat do zařízení.
  5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6