Odeslání aktualizace stavu po dopravní události

Funkci odeslání aktualizace stavu po dopravní události lze využít poté, kdy dojde k detekci dopravní události a odeslání automatické nouzové zprávy nastaveným nouzovým kontaktům.

Nastaveným nouzovým kontaktům pak můžete zaslat aktualizaci stavu a sdělit jim, že nepotřebujete pomoci.

  1. Posuňte prst dolů z horní části obrazovky a posunutím doleva nebo doprava si zobrazte ovládací doplněk.
  2. Vyberte možnost Detekována nehoda > Jsem OK.

    Vašim nouzovým kontaktům bude odeslána zpráva.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6