Připojené funkce Bluetooth

Zařízení Edge® má několik připojených funkcí Bluetooth® pro kompatibilní smartphone s aplikacemi Garmin Connect™ a Connect IQ™. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/intosports/apps.

Odeslání aktivit do služby Garmin Connect

Automaticky odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, až záznam aktivit dokončíte.

Asistence

Umožňuje odeslat prostřednictvím aplikace Garmin Connect automatickou textovou zprávu s vaším jménem a polohou GPS nastaveným nouzovým kontaktům.

Zvukové výzvy

Aplikace Garmin Connect vám může při jízdě přehrávat na smartphonu oznámení o stavu.

Alarm kola

Umožňuje aktivovat alarm, který zazní na zařízení, a odeslat upozornění do smartphonu, když zařízení detekuje pohyb.

Stahovatelné prvky Connect IQ

Můžete si stáhnout různé prvky Connect IQ z aplikace Connect IQ.

Stahování tras, segmentů a tréninků ze služby Garmin Connect

Umožňuje vyhledávání aktivit ve službě Garmin Connect pomocí smartphonu a jejich odesílání do vašeho zařízení.

Přenosy ze zařízení do zařízení

Umožňuje bezdrátový přenos souborů do jiného kompatibilního zařízení Edge.

Najít moje zařízení Edge

Umožňuje vyhledání zařízení Edge spárovaného se smartphonem, je-li v dosahu.

GroupTrack

Umožňuje sledování ostatních jezdců ve skupině prostřednictvím služby LiveTrack přímo na obrazovce v reálném čase. Ostatním jezdcům ve stejné relaci GroupTrack, kteří mají kompatibilní zařízení Edge, můžete zaslat přednastavenou zprávu.

Detekce nehod

Pokud zařízení Edge detekuje nehodu, aplikace Garmin Connect může zaslat zprávu nastaveným kontaktům pro případ nouze.

LiveTrack

Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše závodění a tréninky v reálném čase. Pomocí funkce sdílení trasy LiveTrack můžete také sdílet svoji aktivní trasu. Můžete pozvat sledující osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby Garmin Connect.

Zprávy

Můžete odpovědět na příchozí hovor nebo textovou zprávu pomocí přednastavené textové zprávy. Tato funkce je k dispozici u kompatibilních smartphonů se systémem Android™.

Oznámení

Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení.

Interakce se sociálními sítěmi

Umožňuje odeslání aktualizací pro vaši sociální síť současně s odesláním do služby Garmin Connect.

Aktualizace počasí

Odesílá informace o počasí v reálném čase a upozornění do vašeho zařízení.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6