Nastavení alarmu kola

Když se od kola vzdálíte, můžete si nastavit alarm kola, například když máte během dlouhé jízdy pauzu. Alarm kola pak můžete ovládat ze svého zařízení nebo prostřednictvím nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect™.

  1. Vyberte možnost Symbol menu > Bezpečnost a sledování > Alarm kola.
  2. Vytvořte nebo podle potřeby upravte heslo.

    Když chcete alarm ze svého zařízení Edge® deaktivovat, musíte zadat heslo.

  3. Posuňte prstem od horní části obrazovky a v doplňku ovládání vyberte možnost Nast. Alarm kola.

Pokud zařízení zaznamená pohyb, rozezní se alarm a do připojeného smartphonu je zasláno upozornění.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6