Přehrávání zvukových výzev na smartphonu

Před nakonfigurováním zvukových výzev potřebujete smartphone s aplikací Garmin Connect™ spárovanou s vaším zařízením Edge® .

Aplikaci Garmin Connect můžete nakonfigurovat na přehrávání motivačních oznámení na vašem smartphonu při jízdě nebo jiné aktivitě. Zvukové výzvy zahrnují číslo a čas okruhu, navigaci, výkon, tempo nebo rychlost a data o srdečním tepu. Během přehrávání zvukové výzvy ztlumí aplikace Garmin Connect primární zvuk smartphonu, aby se mohlo přehrát oznámení. Hlasitost si můžete upravit v aplikaci Garmin Connect.

  1. V aplikaci Garmin Connect zvolte možnost Symbol menu nebo Symbol menu.
  2. Vyberte možnost Zařízení Garmin.
  3. Vyberte své zařízení.
  4. Vyberte možnost Nastavení zařízení > Zvukové výzvy.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6