Zapnutí zařízení LiveTrack

Než zahájíte první relaci LiveTrack, musíte si v aplikaci Garmin Connect™ nastavit kontakty.

 1. Vyberte možnost Symbol menu > Bezpečnost a sledování > LiveTrack.
 2. Vyberte možnost:
  • Výběrem možnosti Automatické spuštění nastavíte aktivaci relace LiveTrack při každém zahájení stejného typu aktivity.

  • Výběrem možnosti Název LiveTrack aktualizujete název relace LiveTrack. Výchozím názvem je aktuální datum.

  • Výběrem možnosti Příjemci zobrazíte příjemce.

  • Výběrem možnosti Sdílení trasy umožníte příjemcům sledovat vaši trasu.

 3. Vyberte možnost Spustit LiveTrack.

Příjemci mohou sledovat vaše data v přímém přenosu na stránce sledování Garmin Connect.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6