Přenos souborů do jiného zařízení Edge

Trasy, segmenty a tréninky je možné bezdrátově přenášet z jednoho kompatibilního zařízení Edge® do jiného prostřednictvím technologie Bluetooth®.

  1. Zapněte obě zařízení Edge a umístěte do vzájemné vzdálenosti maximálně 3 m.
  2. Na zařízení, které obsahuje požadované soubory, vyberte možnost Symbol menu > Připojené funkce > Přenosy do zařízení > Sdílet soubory.
    POZNÁMKA: U jiných zařízení Edge může být nabídka Přenosy do zařízení v jiném umístění.
  3. Vyberte typ souboru ke sdílení.
  4. Vyberte jeden nebo více souborů k přenosu.
  5. Na zařízení, které bude přijímat požadované soubory, vyberte možnost Symbol menu > Připojené funkce > Přenosy do zařízení.
  6. Vyberte spojení.
  7. Vyberte jeden nebo více souborů pro příjem.

Na obou zařízeních se zobrazí zpráva, že přenos souborů proběhl úspěšně.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6