Pozastavení stavu tréninku

Pokud jste utrpěli zranění nebo jste nemocní, můžete stav svého tréninku pozastavit. Můžete nadále zaznamenávat fitness aktivity, ale stav tréninku, zaměření tréninkové zátěže a hlášení o regeneraci budou dočasně pozastaveny.

Vyberte možnost:
  • Na zařízení Edge® vyberte tlačítko Moje statistiky > Stav tréninku > Symbol menu > Pozastavit stav trén..

  • V nastavení Garmin Connect™ vyberte možnost Statistiky – osobní > Stav tréninku > Symbol menu > Pozastavit stav tréninku.

TIP: Proveďte synchronizaci zařízení se svým účtem Garmin Connect.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6