Přizpůsobení funkcí dynamiky jízdy

Chcete-li si přizpůsobit funkce zařízení Rally™, musíte se svým zařízením spárovat měřič výkonu Rally.

  1. Vyberte možnost Symbol menu > Snímače.
  2. Vyberte měřič výkonu Rally.
  3. Vyberte možnost Podrobnosti o snímači > Dynamika jízdy.
  4. Vyberte možnost.
  5. Podle potřeby pomocí přepínačů zapněte nebo vypněte účinnost šlapání, plynulost šlapání a dynamiku jízdy.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6