Úprava datové obrazovky

 1. Vyberte možnost Symbol menu > Profily aktivity.
 2. Vyberte profil.
 3. Vyberte možnost Datové obrazovky.
 4. Vyberte datovou obrazovku.
 5. Vyberte možnost Rozložení a datová pole.
 6. Potáhnutím prstem doleva a doprava můžete měnit rozložení.
 7. Vyberte možnost Symbol šipky doprava.
 8. Vyberte možnost.
  • Chcete-li změnit umístění datového pole, klepněte na ně a pak klepněte na pole, se kterým je chcete vyměnit.

  • Dvakrát klepněte na datové pole, které chcete změnit.

 9. Vyberte možnost Symbol zaškrtnutí.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6