Používání podsvícení

Klepnutím na obrazovku můžete zapnout podsvícení.
POZNÁMKA: Můžete si upravit prodlevu podsvícení (Nastavení displeje).
  1. Na domovské nebo datové obrazovce přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů.
  2. Vyberte možnost:
    • Chcete-li upravit jas ručně, vyberte možnost Symbol jasu a pomocí posuvníku nastavte požadovanou hodnotu.

    • Chcete-li jas upravovat automaticky podle okolního světla, vyberte Automaticky.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6