Nastavení displeje

Vyberte možnost Symbol menu > Systém > Displej.

Autom. podsvícení

Automaticky nastaví úroveň jasu podsvícení na základě okolního světla.

Jas

Nastavení jasu pozadí.

Prodleva podsvícení

Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

Barevný režim

Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Zachycení obrazov.

Umožňuje uložit obrázek na obrazovce zařízení.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6