Vystavení radiovým frekvencím

Toto zařízení je mobilní vysílač a přijímač, které používá anténu pro odesílání a příjem radiofrekvenční energie (RF) nízké úrovně pro přenos hlasu a dat. Toto zařízení během provozu při režimu maximálního výkonu a za použití originálního příslušenství Garmin® vyzařuje nižší energii RF než jsou předepsané limity. Aby byly splněny požadavky směrnice FCC ohledně vystavení energii RF, zařízení by mělo být používáno pouze v kompatibilním držáku nebo nainstalováno podle oficiálních pokynů. Zařízení by se nemělo používat v jiných konfiguracích.

Toto zařízení nesmí být společně umístěno nebo používáno s jakýmkoli jiným vysílačem nebo anténou.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6