Tipy ohledně jízdy po trase

  • Používejte průvodce odbočováním (Možnosti trasy).
  • Pokud trénink obsahuje zahřívací fázi, výběrem možnosti Symbol spuštění/zastavení trasu zahájíte a zahřejete se jako obvykle.
  • Během zahřívací fáze zůstaňte mimo dráhu trasy.

    Až budete připraveni, zamiřte k trase. Pokud se dostanete na dráhu trasy, zobrazí se zpráva.

    POZNÁMKA: Jakmile vyberete možnost Symbol spuštění/zastavení, funkce Virtual Partner® zahájí trasu bez zahřívací fáze.
  • Přejděte na mapu a zobrazte mapu trasy.

    Pokud se od trasy odchýlíte, zobrazí se zpráva.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6