Párování cyklotrenažéru ANT‍+

  1. Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od cyklotrenažéru ANT‍+®.
  2. Vyberte možnost Trénink > Cyklotrenažér > Spárovat tren. ANT+.
  3. Vyberte trenažér, který chcete se zařízením spárovat.
  4. Vyberte možnost Přidat.

    Když je cyklotrenažér se zařízením spárován, zobrazuje se jako připojený snímač. Datová pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovala data snímače.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6