Zastavení tréninku

  • Výběrem možnosti Symbol okruhu můžete konkrétní krok tréninku kdykoli ukončit a zahájit další krok.
  • Na obrazovce tréninku posuňte prstem nahoru z dolní části obrazovky a vyberte možnost:
    • Výběrem možnosti Pozast. probíhající krok tréninku pozastavíte.

    • Výběrem možnosti Zpět probíhající krok tréninku ukončíte a zopakujete předchozí krok.

    • Výběrem možnosti Další probíhající krok tréninku ukončíte a zahájíte další krok.

  • Výběrem možnosti Symbol spuštění/zastavení můžete stopky aktivity kdykoli zastavit.
  • Trénink můžete kdykoli ukončit posunutím prstu od horní části obrazovky dolů a výběrem možnosti Ukončit trénink > Symbol zaškrtnutí v doplňku s ovládacími prvky.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6