Zapínání režimu úspory baterie

Režim úspory baterie upravuje nastavení automaticky tak, aby prodloužil výdrž baterie a umožnil vám tak delší jízdu. Během aktivity se obrazovka vypne. Můžete si aktivovat automatická upozornění a obrazovku probudit klepnutím. V režimu úspory baterie zaznamenává zařízení trasové body GPS a údaje ze snímačů méně často. Přesnost rychlosti, vzdálenosti a dat trasových bodů je nižší.
POZNÁMKA: Pokud běží časovač, historie se v režimu úspory baterie zaznamenává.
  1. Vyberte možnost Symbol menu > Režim úspory baterie > Zapnout.
  2. Nastavte upozornění, které obrazovku během aktivity probudí.

Po jízdě zařízení nabijte a režim úspory baterie deaktivujte, abyste mohli používat všechny funkce.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6