Označování okruhů podle doby

Funkce Auto Lap® umožňuje automaticky označovat okruhy v určitém čase. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich výkonů napříč různými částmi trati (jako například každých 20 minut).

  1. Vyberte možnost Symbol menu > Profily aktivity.
  2. Vyberte profil.
  3. Vyberte možnosti Automatické funkce > Auto Lap > Aktivátor Auto Lap > Podle času > Okruh za.
  4. Zadejte hodnotu.
  5. V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu (Přidání datové obrazovky).
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6