Stahovatelné prvky Connect IQ

Pomocí aplikace Connect IQ™ můžete do zařízení přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin® i od jiných poskytovatelů.

Datová pole

Umožňují stažení nových datových polí, která nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na stránky.

Doplňky

Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze snímače a upozornění.

Aplikace

Vašemu zařízení přidají interaktivní funkce, například nové typy outdoorových a fitness aktivit.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6