Nastavení režimu externího displeje

Zařízení Edge® 1030 můžete používat jako externí displej a zobrazovat si na něm datové obrazovky z kompatibilních hodinek multisport Garmin®. Můžete například spárovat kompatibilní zařízení Forerunner® a během triatlonu sledovat jeho datové obrazovky na zařízení Edge.

  1. Na svém zařízení Edge vyberte možnost Symbol menu > Režim externího displeje > Připojte hodinky.
  2. Na kompatibilních hodinkách Garmin vyberte možnost Nastavení > Snímače a příslušenství > Přidat novou položku > Externí displej.
  3. Podle pokynů na obrazovce zařízení Edge a hodinek Garmin dokončete proces párování.

    Po spárování se obrazovky s daty z propojených hodinek zobrazí na zařízení Edge .

    POZNÁMKA: V režimu externího displeje jsou běžné funkce zařízení Edge deaktivovány.

Po spárování kompatibilních hodinek Garmin se zařízením Edge se při dalším použití režimu externího displeje obě zařízení znovu automaticky propojí.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6