Automatický výpočet FTP

Aby mohlo zařízení vypočítat vaši funkční limitní hodnotu výkonu (FTP), musíte si nainstalovat a spárovat měřič výkonu a snímač srdečního tepu (Párování bezdrátových snímačů).

POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší cyklistické výkonnosti.
  1. Vyberte možnost Moje statistiky > FTP > Zapnout aut. výpočet.
  2. Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou intenzitou.
  3. Po jízdě vyberte možnost Uložit jízdu.
  4. Vyberte možnost Moje statistiky > FTP.

    Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6