Odhad FTP

Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího nastavení pro určení vaší funkční limitní hodnoty výkonu (FTP). Chcete-li získat přesnější hodnotu FTP, můžete provést test FTP pomocí spárovaného měřiče výkonu a snímače srdečního tepu (Provedení testu FTP).

Vyberte možnost Moje statistiky > FTP.

Odhadovaná hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.


Funkční limitní hodnota dat výkonu

Fialová Fialová

Vynikající

Modrá Modrá

Velmi dobré

Zelená Zelená

Dobré

Oranžová Oranžová

Uspokojivé

Červená Červená

Netrénovaný člověk

Podrobnější informace naleznete v příloze ( Hodnocení FTP).

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6