Provedení testu FTP

Chcete-li provést test, na základě kterého určíte svou funkční limitní hodnotu výkonu (FTP), musíte si nainstalovat a spárovat měřič výkonu a snímač srdečního tepu (Párování bezdrátových snímačů).

  1. Vyberte možnost Moje statistiky > FTP > Test FTP > Jet!.
  2. Výběrem možnosti Symbol spuštění/zastavení spustíte stopky aktivity.

    Po zahájení jízdy zařízení zobrazí každý krok testu, cíl a aktuální výkonnostní data. Po dokončení testu se zobrazí zpráva.

  3. Stisknutím tlačítka Symbol spuštění/zastavení stopky aktivity zastavíte.
  4. Vyberte možnost Uložit jízdu.

    Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6