Hodnocení FTP

Tato tabulka uvádí klasifikaci funkční limitní hodnoty výkonu (FTP) podle pohlaví.

Muži

Watty na kilogram (W/kg)

Skvělé

5,05 a více

Vynikající

3,93 až 5,04

Dobré

2,79 až 3,92

Uspokojivé

2,23 až 2,78

Netrénovaný člověk

Méně než 2,23

Ženy

Watty na kilogram (W/kg)

Skvělé

4,30 a více

Vynikající

3,33 až 4,29

Dobré

2,36 až 3,32

Uspokojivé

1,90 až 2,35

Netrénovaný člověk

Méně než 1,90

Hodnoty FTP jsou založeny na výzkumu Huntera Allena a Andrewa Coggana, PhD, Training and Racing with a Power Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6