Kalibrace měřiče výkonu

Před kalibrací musí být měřič výkonu správně nainstalovaný a spárovaný se zařízením a musí aktivně zaznamenávat data.

Pokyny ke kalibraci vašeho měřiče výkonu najdete v návodu od výrobce.

  1. Vyberte možnost Symbol menu > Snímače.
  2. Vyberte měřič výkonu.
  3. Vyberte možnost Kalibrovat.
  4. Šlapáním udržujte měřič výkonu aktivní, dokud se nezobrazí zpráva.
  5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6