Úprava poloh

  1. Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
  2. Vyberte polohu.
  3. Vyberte lištu Bezpečnostní informace v horní části obrazovky.
  4. Vyberte možnost Symbol tužky.
  5. Vyberte atribut.

    Vyberte například možnost Změnit nadmořskou výšku a zadejte známou nadmořskou výšku pro polohu.

  6. Zadejte novou informaci a zvolte možnost Symbol zaškrtnutí.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6