Nastavení nahrávání dat

Vyberte možnost Symbol menu > Systém > Nahrávání dat.

Nahrát na

Nastavuje úložiště na vnitřní úložiště nebo na volitelnou paměťovou kartu.

Interval nahrávání

Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení zaznamenává data aktivity. Možnost Inteligentní zaznamenává hlavní místa, kdy dojde ke změně směru, rychlosti či srdečního tepu. Možnost 1 s zaznamenává každou sekundu. Vytváří velmi podrobný záznam vaší aktivity a zvyšuje velikost souboru se záznamem aktivity.

Průměrování kadence

Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat kadence zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete (Průměrování dat kadence nebo výkonu).

Průměrování výkonu

Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat výkonu zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete (Průměrování dat kadence nebo výkonu).

Záznam VST

Nastavuje zařízení na záznam variability srdečního tepu během aktivity.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6