Vymazání uživatelských dat a nastavení

Můžete vymazat veškerá uživatelská data a zařízení vrátit do původního nastavení. Dojde k odstranění historie a veškerých údajů, například jízd, tréninků nebo tras, a k obnovení původního nastavení zařízení a profilů aktivit. Soubory, které jste do zařízení přesunuli z počítače, odstraněny nebudou.

Vyberte možnost Symbol menu > Systém > Vynulování zařízení > Odstranit data a obnovit nastavení > Symbol zaškrtnutí.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6