Obnovení osobního rekordu

Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému rekordu.

  1. Vyberte možnost Moje statistiky > Osobní rekordy.
  2. Vyberte rekord, který chcete obnovit.
  3. Vyberte možnost Předchozí rekord > Symbol zaškrtnutí.
    POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6