Zobrazení podrobností snímače elektrokola

  1. Vyberte možnost Symbol menu > Snímače.
  2. Vyberte své elektrokolo.
  3. Vyberte možnost:
    • Chcete-li zobrazit podrobnosti o elektrokole, jako je počítadlo kilometrů nebo ujetá vzdálenost, vyberte možnost Podrobnosti o snímači > Podrobnosti o elektrickém kole.

    • Chcete-li zobrazit chybové zprávy elektrokola, vyberte ikonu Symbol varování.

    Další informace naleznete v návodu k obsluze elektrokola.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6