Vytvoření tréninku

 1. Vyberte možnost Trénink > Tréninky > Vytvořit novou položku.
 2. Zadejte název tréninku a zvolte možnost Symbol zaškrtnutí.
 3. Vyberte možnost Přidat nový krok.
 4. Vyberte typ pro daný krok tréninku.

  Pokud například chcete krok použít jako odpočinkový okruh, vyberte Odpočinek.

  Během zbývajícího okruhu dál běží stopky a zaznamenávají se data.

 5. Vyberte délku pro daný krok tréninku.

  Chcete-li například krok ukončit po konkrétní vzdálenosti, vyberte možnost Vzdálenost.

 6. V případě potřeby zadejte vlastní hodnotu doby trvání.
 7. Vyberte typ cíle pro daný krok tréninku.

  Chcete-li například během kroku udržovat stálý srdeční tep, vyberte možnost Zóna srdečního tepu.

 8. V případě potřeby zvolte cílový rozsah nebo zadejte vlastní rozsah.

  Můžete například zvolit zóny srdečního tepu. Pokaždé, když překročíte nebo klesnete pod uvedený srdeční tep, zařízení pípne a zobrazí se na něm zpráva.

 9. Výběrem možnosti Symbol zaškrtnutí krok uložíte.
 10. Chcete-li do tréninku přidat další kroky, vyberte možnost Přidat nový krok.
 11. Výběrem možnosti Symbol zaškrtnutí trénink uložíte.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6