Zobrazení nouzových kontaktů

Když si v aplikaci Garmin Connect™ nastavíte informace o jezdci a seznam nouzových kontaktů, můžete si tento seznam později zobrazit.

Vyberte možnost Symbol menu > Bezpečnost a sledování > Nouzové kontakty.

Zobrazí se jména a telefonní čísla vašich nouzových kontaktů.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6