Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu

Prostřednictvím účtu Garmin Connect™ si můžete do zařízení Edge® 1030 synchronizovat aktivity a naměřené hodnoty výkonu z jiných zařízení Garmin®. Zařízení tak bude moci přesněji sledovat stav vašeho tréninku a kondice. Můžete si například zaznamenat běh pomocí zařízení Forerunner® a podrobnosti aktivity a celkovou tréninkovou zátěž si pak zobrazit na zařízení Edge 1030.

  1. Vyberte možnost Moje statistiky > Stav tréninku.
  2. Vyberte možnost Symbol menu > Physio TrueUp.

Když zařízení synchronizujete se smartphonem, nejnovější aktivity a naměřené hodnoty výkonu z jiných zařízení Garmin se zobrazí v zařízení Edge 1030.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6