Vyrážíme na projížďku

Pokud používáte bezdrátový snímač nebo příslušenství, lze je se zařízením spárovat a aktivovat během základního nastavení (Párování bezdrátových snímačů). Pokud je součástí balení vašeho zařízení i bezdrátový snímač, je tento snímač se zařízením spárován a lze jej během základního nastavení zařízení aktivovat.

 1. Podržením tlačítka Symbol zapínacího tlačítka zařízení zapněte.
 2. Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.

  Když je zařízení připraveno, pruhy označující sílu signálu zezelenají.

 3. Na domovské obrazovce vyberte profil aktivity pomocí tlačítek Symbol šipky doleva a Symbol šipky doprava.
 4. Vyberte ikonu Symbol cyklisty.
 5. Stisknutím tlačítka Symbol spuštění/zastavení spustíte stopky aktivity.

  Stopky aktivity s cyklistickými údaji
  POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze tehdy, pokud běží stopky aktivity.
 6. Chcete-li zobrazit další datové obrazovky, posuňte prstem doleva nebo doprava.

  Můžete posunout prstem dolů od horního okraje datové obrazovky a zobrazit si doplňky.

 7. V případě potřeby klepnutím na obrazovku zobrazte další údaje o stavu (včetně výdrže baterie) nebo se vraťte na domovskou obrazovku.
 8. Stisknutím tlačítka Symbol spuštění/zastavení stopky aktivity zastavíte.
  TIP: Než jízdu uložíte a budete ji sdílet v účtu Garmin Connect™, můžete změnit typ jízdy. Přesná data o typu jízdy pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
 9. Vyberte možnost Uložit jízdu.
 10. Stiskněte Symbol zaškrtnutí.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6