Výběr aktivity pro výpočet trasy

Zařízení můžete nastavit tak, aby vypočítalo trasu podle typu aktivity.

  1. Vyberte možnost Symbol menu > Profily aktivity.
  2. Vyberte profil.
  3. Vyberte možnost Navigace > Trasování > Režim trasování.
  4. Vyberte možnost pro výpočet trasy.

    Můžete například vybrat možnost Silniční cyklistika pro navigaci po silnicích nebo Horská cyklistika pro navigaci mimo silnice.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6