Odstranění polohy

  1. Vyberte možnost Navigace > Uložené pozice.
  2. Vyberte polohu.
  3. Vyberte informace o poloze v horní části obrazovky.
  4. Vyberte možnost Symbol tužky > Odstranit polohu > Symbol zaškrtnutí.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6