Používání cyklotrenažéru ANT‍+

Chcete-li použít kompatibilní cyklotrenažér ANT‍+®, musíte na něj nejprve upevnit kolo a spárovat jej se svým zařízením (Párování cyklotrenažéru ANT‍+).

Zařízení můžete používat v kombinaci s cyklotrenažérem, který vám simuluje sledování trasy, aktivitu nebo trénink. Během používání cyklotrenažéru je funkce GPS automaticky vypnuta.

 1. Vyberte možnost Trénink > Cyklotrenažér.
 2. Vyberte možnost:
  • Zvolte možnost Volná jízda a ručně upravte úroveň odporu.

  • Chcete-li sledovat uloženou trasu, vyberte možnost Sledovat trasu (Trasy).

  • Chcete-li sledovat uloženou jízdu, vyberte možnost Sledovat aktivitu (Vyrážíme na projížďku).

  • Chcete-li sledovat uložený trénink, vyberte možnost Sledovat trénink (Tréninky).

 3. Vyberte trasu, aktivitu nebo trénink.
 4. Vyberte možnost Jet!.
 5. Stisknutím tlačítka Symbol spuštění/zastavení spustíte stopky aktivity.

  Trenažér zvyšuje a snižuje odpor podle informací o převýšení, které daná trasa nebo jízda obsahuje.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6